Finanšu prognožu izstrādāšanas kārtība

Цена обучения на традиционном семинаре: € 104.15 Экономия: € 52.50
€ 51.65
Купить

Seminārs «Finanšu prognožu izstrādāšanas kārtība» iepazīstina klausītājus ar finanšu prognožu izstrādāšanas pamatiem – struktūru, izstrādāšanas secību, principiem. Semināra ietvaros tiek apskatīti operatīvie plāni (ieņēmumi, izmaksas, investīcijas, finansēšanas avoti), kā arī finanšu plāni (peļņas vai zaudējumu aprēķina plāns, bilances plāns, naudas plūsmas plāns). Finanšu prognožu piemērs ir sagatavots Excel vidē.

Поделиться ссылкой

Цель семинара

Dot iespēju klausītājiem apgūt finanšu prognožu izstrādāšanas kārtību – no ieņēmumu, izmaksu, investīciju un finansēšanas avotu prognozēm līdz peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas un bilances prognozēm.

Целевая аудитория

Klausītāji bez priekšzināšanām, kuri vēlas izstrādāt uzņēmuma finanšu prognozes.

Что будут уметь слушатели?

  • Izstrādāt uzņēmuma ieņēmumu, izmaksu, investīciju un finansēšanas avotu kustības prognozes.
  • Pratīs iegūt peļņas vai zaudējumu aprēķina prognozi, naudas plūsmas prognozi un bilances prognozi no izstrādātājām ieņēmumu, izmaksu, investīciju un finansēšanas avotu kustības prognozēm.

Дополнительные материалы

Finanšu prognožu izstrādāšanas kārtība PDF, 131.30 KB
Piemērs XLS, 120.50 KB

Содержание семинара

  • Ieņēmumu prognoze.
  • Izmaksu prognoze.
  • Investīciju prognoze.
  • Kredītu kustības prognoze.
  • Peļņas vai zaudējumu aprēķina prognoze.
  • Naudas plūsmas prognoze.
  • Bilances prognoze.

Отзывы ()