Ievads finanšu analīzē

Цена обучения на традиционном семинаре: € 149.40 Экономия: € 71.92
€ 77.48
Купить

Seminārs «Ievads finanšu analīzē» iepazīstina klausītājus ar uzņēmuma finanšu stāvokļa izvērtēšanas iespējām. Semināra ietvaros klausītājiem tiek demonstrēti finanšu pārskatu analīzes paņēmieni. Tāpat tiek apskatīti galvenie finanšu efektivitāti raksturojošie rādītāji, kā arī analizēti to ietekmējošie faktori. Liels uzsvars tiek likts uz uzņēmuma finanšu stabilitāti raksturojošiem rādītājiem un to normatīvu nodrošināšanas iespējām.

Поделиться ссылкой

Цель семинара

Dot iespēju klausītājiem apgūt galveno finanšu pārskatu analīzes pamatus un veidot redzējumu par finanšu rādītāju likumsakarībām.

Целевая аудитория

Darbinieki bez priekšzināšanām finanšu analīzē, kuri vēlas apgūt galveno finanšu pārskatu analīzes pamatus, kā arī finanšu rādītāju pielietošanu praksē.

Что будут уметь слушатели?

 • Pratīs veikt uzņēmuma bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata finanšu analīzi.
 • Pratīs aprēķināt galvenos finanšu rādītājus.
 • Pratīs interpretēt aprēķinātos finanšu rādītājus.
 • Pratīs izvērtēt finanšu stāvokļa ietekmējošos faktorus.

Дополнительные материалы

Ievads finanšu analīzē PDF, 268.80 KB

Содержание семинара

 • Ievads finanšu analīzē. Finanšu analīzes lietotāju grupas.
 • Bilance. Bilances finanšu analīze.
 • Peļņas vai zaudējumu aprēķins. Peļņas veidi.
 • Naudas plūsma. Naudas plūsmas veidi.
 • Kapitāla kustība.
 • Finanšu rādītāji.
 • Pelnītspēju un efektivitāti raksturojošie rādītāji.
 • Finanšu stabilitāti raksturojošie rādītāji.

Отзывы ()