LGS Nr. 5 «Ilgtermiņa līgumi». LGS Nr. 6 «Ieņēmumi»

Продолжительность - 1 час 58 минут, лектор - Иева Лиепиня
Материал по состоянию на 16 июля 2008 года
Цена обучения на традиционном семинаре: € 51.65 Экономия: € 17.22
€ 34.43
Купить

Поделиться ссылкой

Цель семинара

Palīdzēt izprast kad ieņēmumu atzīšanā jāpiemēro LGS Nr.5 «Ilgtermiņa līgumi» un kad LGS Nr.6 «Ieņēmumi»

Apgūt ieņēmumu un atbilstošo izdevumu atzīšanas pamatprincipus un ilgtermiņa līgumu izpildes apjoma noteikšanas metodes.

Sniegt zināšanas un izpratni par ilgtermiņa līgumu saturu, uzskaites nozīmi un ietekmi uz maksājamo uzņēmumu ienākuma nodokli.

Целевая аудитория

Praktizējoši grāmatveži, finanšu direktori.

Что будут уметь слушатели?

Zināšanas par ilgtermiņa līgumu uzskaites pamatnoteikumiem un sarežģījumiem praktiskajā pielietošanā. Jaunas idejas iespējamo problēmu risināšanā un izpratni par nodokļu riskiem. Priekšstatu par praktiskām situācijām, kad un kā iespējami pareizāk jāpiemēro LGS Nr.6 «Ieņēmumi».

Дополнительные материалы

LGS Nr. 5 «Ilgtermiņa līgumi», LGS Nr. 6 «Ieņēmumi» PDF, 268.82 KB

Содержание семинара

Nemainīgas cenas līgums. Izmaksu uzcenojuma līgums. Izpildes apjomu noteikšanas metodes. Peļņas vai zaudējumu atzīšana. Aplēšu izmaiņas. Informācijas atklāšana finanšu pārskata pielikumā.

II. LGS Nr.6 «Ieņēmumi» * Ko iekļauj un ko neiekļauj ieņēmumos? * Darījumu atzīšanas nosacījumu piemērošana. * Ieņēmumu novērtēšana. * Ieņēmumi no preču pārdošanas. * Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas. * Procenti, autoratlīdzības un dividendes. * Informācijas atklāšana finanšu pārskata pielikumā.

Отзывы ()