Mūsdienīga dokumentu pārvaldība (2008. gada ieraksts)

Продолжительность - 4 часа 3 минуты, лектор - Иева Калве
Материал по состоянию на 20 октября 2008 года
Цена обучения на традиционном семинаре: € 104.15 Экономия: € 77.12
€ 68.87 € 27.03
Купить

Seminārā tiek sniegtas mūsdienīgas zināšanas par dokumentu pārvaldības procesiem organizācijā. Ieteikumi dokumentu pārvaldības procesa organizēšanai tiek sniegti precīzi nodalot obligāti pildāmās normatīvo aktu prasības, no ieteikumiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta novecojušiem «ticējumiem», kuru izmantošana ir neefektīva un nevajadzīga. Tiek akcentētas atšķirības privāto un valsts un pašvaldību organizāciju lietvedībā, norādīts arī uz to, kas ir vienāds.

Поделиться ссылкой

Цель семинара

Sniegt informāciju par mūsdienīgu dokumentu pārvaldību organizācijā. Iepazīties gan ar normatīvo aktu prasībām un ISO ieteikumiem, gan labāko pieredzi un gūt ieskatu nākotnes tendencēs.

Целевая аудитория

Seminārs domāts plašai auditorijai – no iesācējiem, kuri vēlas izprast dokumentu pārvaldības pamatprincipus, līdz profesionāļiem, kuriem nepieciešams aktualizēt savas zināšanas, palīdzēt organizācijas dokumentu pārvaldības procesu optimizācijā.

Что будут уметь слушатели?

Šajā seminārā tiek sniegts vispārējs mūsdienīgas dokumentu pārvaldības būtības un procesu pārskats. Nenotiek detalizēta atsevišķo darbību iztirzāšana (piemēram, tiek runāts par to, kādēļ nepieciešama lietu nomenklatūra, bet netiek mācītas tās veidošanas detaļas). Pēc semināra materiāla apguves klausītāji būs gatavi veidot vai aktualizēt organizācijas dokumentu pārvaldību atbilstīgi mūsdienu prasībām.

Дополнительные материалы

Mūsdienīga dokumentu pārvaldība PDF, 9.97 MB

Содержание семинара

 • Dokumentu pārvaldības būtība, nepieciešamība un reglamentējošie normatīvie akti.
 • Dažādu tipu organizācijas – kopējais un atšķirīgais.
 • Iekšējie organizācijas dokumentu pārvaldību reglamentējošie dokumenti.
 • Dokumenta jēdziens. Rekvizīti un dienesta atzīmes – būtība.
 • Pilnvaras un atbildība.
 • Dokumentu parakstīšana.
 • Pārvaldes dokumentu veidi.
 • Dokumentēšanas procesi organizācijā:
  • dokumentu aprite;
  • lietu nomenklatūra;
  • reģistri un reģistrēšana;
  • dokumenta tapšana un darbs ar to.
 • Arhivēšanas pamatprincipi.
 • Papīra un elektroniskie dokumenti – kopīgais un atšķirīgais.
 • IT iespēju izmantošana dokumentu pārvaldībā – būtība.

Отзывы ()