Pamatlīdzekļi - LGS Nr. 7 un UIN vajadzībām

Продолжительность - 2 часа 51 минута, лектор - Иева Лиепиня
Материал по состоянию на 16 июля 2008 года
Цена обучения на традиционном семинаре: € 77.48 Экономия: € 25.83
€ 51.65
Купить

Поделиться ссылкой

Цель семинара

Palīdzēt izprast pamatlīdzekļu uzskaites pamatprincipus un iespējamos sarežģījumus finanšu grāmatvedībā.

Целевая аудитория

Praktizējoši grāmatveži, finanšu direktori.

Что будут уметь слушатели?

Radīsies priekšstats par saistību starp pamatlīdzekļu uzskaiti finanšu grāmatvedībā un nodokļu vajadzībām, vadības lēmumu ietekmi uz uzņēmumu ienākuma nodokli, nodokļu riskiem, likumdošanas nepilnībām un iespējamiem problēmu risinājumiem.

Дополнительные материалы

LGS Nr.7 “Pamatlīdzekļi” PDF, 199.16 KB
Pamatlīdzekļu uzskaite UIN vajadzībām PDF, 171.22 KB

Содержание семинара

  • Pamatlīdzekļu atzīšana;
  • Iegādes vērtība un iegādes izmaksu novērtēšana;
  • Pamatlīdzekļa novērtēšana pēc sākotnējās atzīšanas;
  • Nolietojums;
  • Pamatlīdzekļu atzīšanas pārtraukšana;
  • Informācijas atklāšana finanšu pārskata pielikumā.

Likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» 13.pants un Ministru kabineta 2006. gada 4. jūlija noteikumi Nr.556 «Likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» normu piemērošanas noteikumi» * Pamatlīdzekļu pārvērtēšana, datorprogrammu licenču uzskaite, kapitālo izmaksu atzīšana; * Reprezentatīvs vieglais automobilis; * Ražošana tehnoloģiskās iekārtas; * Nemateriālie ieguldījumi; * Pamatlīdzekļu noma; * Ieguldījuma īpašumi, bioloģiskie aktīvi un pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi.

Отзывы ()